Konu Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri
Sayı Bila
Durum Acele Ve Günlü
İlgili Birim Destek Hizmetleri 2
Kimlere
Tarih / Saat 05.01.2018 /08:39
Açıklama :

Taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen belgelerin hazırlanarak;

1- İhalesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarımızda görevlendirilen 23 kişi 08/01/2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetler 2 Şubesine,

2- İhalesi, lise ve dengi okul/kurum müdürlüklerince yapılan okullarımızda çalışanlar ise başvuru evraklarını görev yaptıkları okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

3- Başvuru evraklarını teslim alan okul/kurum müdürlükleri ise evrakları 08/01/2018 Pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetler 2 Şubesine  teslim edeceklerdir.

İSTENİLEN BELGELER
a) Başvuru Formu (Resimli 2 suret)
b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Resimli, 3 Suret, Bilgisayarda doldurulacak)
c) Sulh Sözleşmesi
d) Nüfus Kayıt Örneği
e) Adli Sicil Kaydı
f) İkametgah-Yerleşim Yeri Belgesi
g) SGK Hizmet Dökümü
h) 5 adet Resim (Son üç ay içerinde çekilmiş)

i) Kimlik Fotokopisi 

k) Diploma Fotokopisi (varsa verilecek)

l) Askerlik Durum Belgesi

m) Herhangi bir sosyal güvenlik  kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malulullük almaya hak kazanmadıklarına dair  belge.


 

Ekler
Başvuru Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Sulh Sözleşmesi