Konu İŞKUR ARALIK PUANTAJLARI
Sayı 0
Durum Normal
İlgili Birim Destek Hizmetleri 1
Kimlere Genel
Tarih / Saat 21.12.2017 /02:21
Açıklama : İKUR ÇALIŞANLARI ARALIK AYINA AİT PUANTAJLARI EKTE GÖNDERİLMİŞ OLUP, PUANTJLARIN 27.12.2017 ÇARŞMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MUHASEBE BÜROSUNA GÖNDERİLMESİ.
Ekler
Ek-1